Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Θοδωρής Χατζόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε. - Ήπιες Μορφές Ενέργειας Τα αυτόνομα Φ/Β συστήματα καλύπτουν ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια σε μόνιμες και εξοχικές κατοικίες και γενικά σε κάθε είδους εγκαταστάσεις, που είτε δεν έχουν συνδεθεί με τη ΔΕΗ, ή που επιθυμούν να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με τη χρήση Φ/Β συστημάτων.

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα συνδέονται απευθείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν στόχο την εμπορική εκμετάλλευση (πώληση) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιολική Ενέργεια - Ανεμογεννήτριες

Η ενέργεια που υπάρχει στην κίνηση του ανέμου (αιολική ενέργεια) μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες.

Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τα οποία με τη σειρά τους περιστρέφουν ένα μοτέρ το οποίο παράγει ρεύμα.

Το ρεύμα αυτό μπορεί να διοχετεύεται κατ΄ ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύματος ή να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές ή και να θερμαίνει νερό.