Φυσικό Αέριο

Γενικά για το Φυσικό Αέριο

Θοδωρής Χατζόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε. - Φυσικό Αέριο Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης και είτε συναντάται μόνο του είτε συνυπάρχει με κοιτάσματα πετρελαίου.

Είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, είναι πολύ καθαρό, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά.Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές.Το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Οικιακή Χρήση

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του εσωτερικού δικτύου του φυσικού αερίου σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες και τη σύνδεση με το υπάρχον σύστημα της κεντρικής θέρμανσης. Η αντικατάσταση του καυσίμου (πετρέλαιο) με φυσικό αέριο επιτυγχάνεται με την αλλαγή του καυστήρα στο λεβητοστάσιο και την σύνδεση του με το εσωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου.

Επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να αυτονομηθεί από τη χρησιμοποιώντας ατομικό εξοπλισμό θέρμανσης. Με την τοποθέτηση του ατομικού εξοπλισμού επιτυγχάνεται και η παροχή ζεστού νερού προς χρήση στο διαμέρισμα, καταργώντας ουσιαστικά τη χρήση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Το φυσικό αέριο ακόμα χρησιμοποιείται και για το μαγείρεμα όπου αντικαθιστά την ηλεκτρική κουζίνα, με οικονομία στη χρήση κατά 50%.

Βιομηχανική Χρήση

Τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου που ευνοούν τη χρήση του στον βιομηχανικό τομέα είναι κυρίως τα εξής:

Είναι εφικτή η συνεχής παροχή καυσίμου. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια που σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται για τη διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων.

Έχει μειωμένες, σε σχέση με άλλα καύσιμα, εκπομπές ρύπων. Έτσι η χρήση του συμβάλλει στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
- Έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης.
- Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία.
- Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
- Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου.
- Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων.